Przejdź do treści

W czym pomaga hipnoza?

Dzięki hipnozie można rozwiązać lub złagodzić problemy natury psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Zarówno problemy w relacjach jak i te natury psychosomatycznej. Są to wszelkie fobie i lęki, nałogi i zachowania kompulsywne, zaburzenia nastroju (w tym depresja), kłopoty z okazywaniem i kanalizowaniem emocji, zaburzenia odżywiania (w tym bulimia, anoreksja i otyłość), różnego rodzaju bóle, bezsenność, schorzenia psychosomatyczne, choroby somatyczne.

Hipnoza służy przed wszystkim podnoszeniu jakości życia. Więc nie trzeba mieć zdefiniowanego kłopotu. Zawsze istnieją obszary, w których możemy polepszyć nasze funkcjonowanie. Stosując regularnie hipnoterapię można na bieżąco niwelować niekonstruktywne emocje. Można odbyć też „hipnotyczne wakacje” – po rozwiązaniu przyczyny problemów, odbywać sesje na samych pozytywnych emocjach i zasymulować np. przeżycia emocjonalne podobne do dwutygodniowego urlopu.