Skuteczność hipnozy to aż 93%!

Aktualna nauka potwierdziła badaniami skuteczność hipnozy. Dostępnych jest ponad 10000 naukowych artykułów o tej tematyce. Większość definiuje skuteczność na poziomie 90-97%. Niezwykle cennym opracowaniem jest porównanie różnych podejść terapeutycznych w celu wywołania trwałej zmiany dokonane przez Dr Alfred A. Barrios. Jego praca wykazała iż hipnoterapia osiągnęła skuteczność ok. 93% dla sześciu sesji terapeutycznych. Dla porównania wynik skuteczności terapii behawioralnej to 72% (dla 22 sesji) a ogólnie skuteczność psychoterapii to 38% (dla aż 600 sesji). (Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970)

Dlatego warto rozważyć hipnozę jako metodę gwarantującą dużą skuteczność i wywołującą trwałą zmianę w jak najkrótszym czasie i sumarycznie przy najmniejszym nakładzie finansowym.