Przejdź do treści

Czym jest hipnoterapia?

Hipnoza jest fizjologicznym stanem naszego umysłu. Często nazywana jest stanem głębokiego relaksu bądź transu. Stan ten wykorzystuje się w hipnoterapii.

Nasze umysły w czasie świadomej komunikacji pozostają w dominacji częstotliwości beta, poniżej niej występują częstotliwości alfa – charakterystyczne dla płytkiego i głębokiego zamyślenia się, a jeszcze niżej występują częstotliwości teta – charakterystyczne dla stanu np. tuż przed zaśnięciem, gdy przy zamkniętych oczach spontanicznie pojawiają się w naszym umyśle obrazy. Poniżej tych częstotliwości mówimy częstotliwościach delta, charakterystycznych dla nieświadomego snu. Częstotliwości alfa i teta uznawane są za stan hipnozy. Umysł pracujący w tych częstotliwościach ma zwiększoną podatność na sugestię i spłyconą funkcję krytyczną. I właśnie te cechy wykorzystywane są w procesie hipnoterapii online. Ponieważ hipnoza jest naturalnym stanem umysłu, w którym przebywamy wielokrotnie w ciągu doby, spontanicznie go osiągając i z niego wychodząc, nie spotykamy osób niepodatnych na hipnozę oraz ten stan nie może być niebezpieczny.

Hipnoterapia jest procesem wykorzystującym stan hipnozy do dokonania trwałej zmiany – uwolnienia się od niekorzystnej emocji bądź przekonania. W procesie osiąga się stan transu na życzenie dzięki zastosowaniu indukcji hipnotycznej. W trakcie transu wykorzystuje się narzędzie Regresji do Przyczyny by tam zniwelować niekonstruktywne emocje, przekonania, zmienić emocjonalne zakończenie wydarzenia lub uwolnić się od poczucia winy. Następnie nakładane są pozytywne posthipnotyczne sugestie, by klient poczuł się fantastycznie, odnowiony, wzmocniony, lekki.

Podkreślić należy, że celem sesji hipnozy jest zawsze dobro klienta i wywołanie trwałej korzystnej zmiany w jego umyśle.